Tanikalang Papel


Maliwanag
Malamig
Tahimik
tanging inga'y
munting busal
hindi sa bibig
kundi sa pandinig.

Nag-iisa
nagdurusa
nalilito
tagong ngitngit
nilalabanang pilit
hanap ay aliw
sa bawat puting kasaliw.

sa bawat hapdi
sa bawat sakit
puso'y laging gipit
katauha'y napipiit
mabigat
nakapapagod
nakasasawa.

tila nakagapos
pilit humuhulagpos
sa puting anong nipis
kamay' 'di maalis
kumakapal
umiitim
dumudungis