Nipis

Minsan ating nadarama
na tanging kasama'y
anino ng nakaraan
o kaya'y
lapis at panulat

Sa kalunkutang ibabahagi
walang tengang nakaririnig
tanging piping saksi
ay tintang ikinipkip

Alaala ng lahat
ay hindi titigil
sa pagbalik na animo'y
matang hindi maipikit

Kahit sa pagbuhos ng ulan
walang mahuhugasan
walang maaagusan
kalungkutang angsaklap

Pag-asa mo'y nawala na
tulad ng isang bula
wala ng pag-asa
wala na...
wala na...