dahil mahal mo siya.

Mahal mo ang isang tao dahil mahal mo siya.

Hindi dahil mahal ka niya.

<<<      |     >>>


<<<      |     >>>