tanim at ani..

Sa dinami-dami ng pwedeng itanim at anihin, bakit naman sama ng loob pa?


<<<      |     >>>


<<<      |     >>>