nakaraang binabalikan..

Hindi dahil tanggap na n'ya ang nakaraan mo, pwede mo na itong balik-balikan ulit.

<<<      |     >>>


<<<      |     >>>